Εργαλεία Προσβασιμότητας

Smart Eye 3rd Meeting

Smart Eye 2nd Meeting
Πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση για το Έργο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΟΡΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ" με Ακρωνύμιο "Smart Eye" στις 18/12/2020, τόσο μέσω φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Στη Συνάντηση συμμετείχαν οι:-
 • Ανδρέου Σ. (ΑΠΘ)
 • Ευκλείδου Κ. (ΑΠΘ)
 • Καϊμάρης Δ. (ΑΠΘ)
 • Κοϋιδής Ν. (INFOΔΗΜ)
 • Οικονομόπουλος Γ. (INFOΔΗΜ)
 • Τριβυζαδάκης Ν. (ΕΦΑΠΕΘ)
 • Πατιάς Π. (ΑΠΘ)
 • Ρουστάνης Θ. (ΑΠΘ).
Τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν:

 1. Πορεία της διαδικασίας της 1ης Αξιολόγησης-Πιστοποίησης
 2. Παρακολούθηση Πρακτικών
 3. Προκηρύξεις και συμβάσεις Εργασίας
 4. Εξοπλισμοί
 5. Χρονοδιάγραμμα συναντήσεων της Ομάδας του Έργου
 6. Ανάλυση - Πορεία εργασιών: Παραδοτέο 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 και 3.2.4.
 7. Συγκεντρωτικός πίνακας: Ενότητες Εργασίας, Υπο ΕΕ, Παραδοτέα και Ορόσημα.