Εργαλεία Προσβασιμότητας

Image

ΕΦΑΠΕΘ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης είναι Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο νομό Θεσσαλονίκης εκτός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

ΕΦΑΠΕΘ