Εργαλεία Προσβασιμότητας

Image

Α.Π.Θ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μια έκταση περίπου 430.000m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις.
Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή.
Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, μια από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του ΑΠΘ.
Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα σπουδών και 92 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη.
Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι διδάκτορες).
Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) ανέρχεται σε 2.024 άτομα, το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ) σε 287 άτομα και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 53. Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν ακόμη 134 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) ενώ στη διοίκηση εργάζονται 245 μόνιμοι υπάλληλοι και 294 με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Image

PersLab

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης αποτελεί ένα από τα 4 θεσμοθετημένα με νόμο εργαστήρια του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα, σταθμούς εργασίας Η/Υ και λογισμικά για την επίλυση όλων των σύνθετων προβλημάτων που καλείται στην σημερινή εποχή να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος Αγρ. και Τοπογράφος Μηχανικός. Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου έχει μεγάλη εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα αποτύπωσης, απεικόνισης και ερμηνείας φωτογραφιών και ψηφιακών εικόνων για την παραγωγή (σε ψηφιακή αλλά και αναλογική μορφή) διαγραμμάτων, χαρτών και 3D μοντέλων του φυσικού περιβάλλοντος, του αστικού χώρου αλλά και μεμονομένων αντικειμένων σε διάφορα μεγέθη και σε μια πληθώρα διαφορετικών κλιμάκων (από 1:1.000.000 μέχρι ένα 1:1). Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί μόνο τομείς δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου: 

  • Φωτογραμμετρική αποτύπωση μνημείων και χώρων 
  • Χαρτογραφία, Τηλεπισκόπηση, Φωτοερμηνεία και Διαχείριση Χρήσεων Γης 
  • Εναέρια και δορυφορική φωτογραμμετρική αποτύπωση και δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους και ορθοεικόνων 
  • Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων μικροαντικειμένων και έργων τέχνης 
  • Δημιουργία εικονικών μουσείων 

AUTH

Πανεπιστημιακή ανασκαφή Τούμπας Θεσσαλονίκης

Η πανεπιστημιακή ανασκαφή Τούμπας Θεσσαλονίκης είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1984-σήμερα). 

Διεύθυνση: Στέλιος Ανδρέου (2006-2019). Σέβη Τριανταφύλλου (2020 κ.ε.)  

Βασικός στόχος ήταν και παραμένει η διερεύνηση των ποικίλων όψεων της προϊστορικής κατοίκησης στην περιοχή που αργότερα ιδρύθηκε η σημαντική πόλη της Θεσσαλονίκης, η διερεύνηση των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δομών και των διαδικασιών μεταβολής τους σε μια προϊστορική κοινότητα με μεγάλη διάρκεια. Παράλληλα δόθηκε έμφαση στη συμπλήρωση της εικόνας του υλικού πολιτισμού και της ακολουθίας και λεπτομερούς χρονολόγησης των φάσεων της προϊστορικής Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η ανασκαφή λειτουργεί επίσης ως εκπαιδευτική, ενώ τα ευρήματά της αποτέλεσαν και αποτελούν αντικείμενο πλήθους μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. 

Η ανασκαφή στη Τούμπα Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται κάθε χρόνο με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. 

 

https://www.hist.auth.gr/ 

http://toumba.web.auth.gr/-/index.php/el/