Εργαλεία Προσβασιμότητας

Επιστημονικά Υπεύθυνος και Συντονιστής του έργου:

Δημήτριος Καϊμάρης,
Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Πολυτεχνική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1