Εργαλεία Προσβασιμότητας

Smart Eye

Smart Eye


Ανάπτυξη πρότυπου Συστήματος Έξυπνης Οπτικοποίησης μη Ορατών Αρχαιοτήτων

ΕΣΠΑ 2014-2020
Smart Eye

Smart Eye


Ανάπτυξη πρότυπου Συστήματος Έξυπνης Οπτικοποίησης μη Ορατών Αρχαιοτήτων

ΕΣΠΑ 2014-2020
Smart Eye

Smart Eye


Ανάπτυξη πρότυπου Συστήματος Έξυπνης Οπτικοποίησης μη Ορατών Αρχαιοτήτων

ΕΣΠΑ 2014-2020
Smart Eye

Smart Eye


Ανάπτυξη πρότυπου Συστήματος Έξυπνης Οπτικοποίησης μη Ορατών Αρχαιοτήτων

ΕΣΠΑ 2014-2020
Smart Eye

Smart Eye


Ανάπτυξη πρότυπου Συστήματος Έξυπνης Οπτικοποίησης μη Ορατών Αρχαιοτήτων

ΕΣΠΑ 2014-2020
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος
Δημιουργία θέσεων εργασίας
Αριστεία και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
Ποιότητα σχεδίων διάχυσης

SMART EYE

Βίντεο παρουσίασης του ΈΡγου Smarteye - Οπτικοποίηση Μη ορατών Αρχαιοτήτων - Παρουσίαση Λειτουργίας
Βίντεο προώθησης του έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος το οποίο θα επιτρέπει την περιήγηση σε έναν αρχαιολογικό χώρο με καλυμμένες δομές χρησιμοποιώντας περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας με σκοπό να προσφέρει στους επισκέπτες το βίωμα της «πολιτιστικής εμπειρίας»
Client 1
Client 1
Client 1
Image
AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)