Εργαλεία Προσβασιμότητας

Smart Eye 4th Meeting

Smart Eye 4th Meeting
Πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση για το Έργο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΟΡΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ" με Ακρωνύμιο "Smart Eye" στις 29/11/2021, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Στη Συνάντηση συμμετείχαν οι:
 • Ανδρέου Σ. (ΑΠΘ)
 • Ευκλείδου Κ. (ΑΠΘ)
 • Καϊμάρης Δ. (ΑΠΘ)
 • Κοϋιδής Ν. (INFOΔΗΜ)
 • Οικονομόπουλος Γ. (INFOΔΗΜ)
 • Ψάλτης Δ. (INFOΔΗΜ)
 • Παππά Μ. (ΕΦΑΠΕΘ)
 • Τσιάπαλη Μ. (ΕΦΑΠΕΘ)
 • Τριβυζαδάκης Ν. (ΕΦΑΠΕΘ)
 • Πατιάς Π. (ΑΠΘ)
 • Ρουστάνης Θ. (ΑΠΘ).
Τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν:

 1. Πορεία εργασιών της ΕΦΑΠΕΘ μέχρι 29/11/2021
 2. Πορεία εργασιών της INFOΔΗΜ μέχρι 29/11/2021
 3. Πορεία εργασιών του ΑΠΘ – Έργου μέχρι 29/11/2021
 4. Χρονοδιάγραμμα 5ης συνάντησης
 5. Πιστοποίηση έργου έως και 31/12/2021
 6. Οργάνωση επόμενων εργασιών όλων των εταίρων έως 31/07/2022

© 2023 SmartEye