Εργαλεία Προσβασιμότητας

Smart Eye Final Meeting

Smart Eye Final Meeting
Πραγματοποιήθηκε η 7η και τελική συνάντηση για το Έργο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΟΡΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ" με Ακρωνύμιο "Smart Eye" στις 10/7/2023, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Στη Συνάντηση συμμετείχαν οι:
 • Ανδρέου Σ. (ΑΠΘ)
 • Ευκλείδου Κ. (ΑΠΘ)
 • Καϊμάρης Δ. (ΑΠΘ)
 • Κοϋιδής Ν. (INFOΔΗΜ)
 • Οικονομόπουλος Γ. (INFOΔΗΜ)
 • Παππά Μ. (ΕΦΑΠΕΘ)
 • Τσιάπαλη Μ. (ΕΦΑΠΕΘ)
 • Τριβυζαδάκης Ν. (ΕΦΑΠΕΘ)
 • Σαϊτιώτης Θ. (ΕΦΑΠΕΘ)
 • Πατιάς Π. (ΑΠΘ)
 • Ρουστάνης Θ. (ΑΠΘ).
Τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν:

 1. Χρονοδιάγραμμα / στάδιο ολοκλήρωσης του έργο
 2. Φυσικό αντικείμενο / Παραδοτέα που εκκρεμούν για την ολοκλήρωση του έργου:
  o Π6.2: 3η αξιολόγηση
  o Π6.3: Αποτελέσματα διορθωτικών ενεργειών
  o Π6.4.2: Workshop
  o Π6.5: Επιχειρηματικό σχέδιο και συμφωνία εμπορικής εκμετάλλευσης
 3. Ολοκλήρωση Οικονομικού αντικειμένου / απαραίτητα δικαιολογητικά και διαδικασία με την ολοκλήρωση του έργου