Εργαλεία Προσβασιμότητας

Διοργάνωση Ημερίδας - SmartEye Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας

Στο πλαίσιο του ερευνητικού Προγράμματος «Ανάπτυξη Πρότυπου Συστήματος Έξυπνης Οπτικοποίησης μη Ορατών Αρχαιοτήτων (Smart-Eye)», διοργανώθηκε στις 7 Ιουλίου 2022 ημερίδα με τίτλο «Smart -eye: Η χρήση νέων τεχνολογιών για τη διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας». Η Ημερίδα έλαβε χώρα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα ήταν δυνατή η συμμετοχή σε αυτήν και η παρακολούθησή της διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom. Στόχος της Ημερίδας ήταν κατά κύριο λόγο η διάχυση στο ευρύ κοινό των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα επιστημονικής συνάντησης διαφορετικών επιστημόνων και ερευνητών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση και το διαμοιρασμό της αρχαιολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας. Μέσα από τον επιστημονικό διάλογο, την παρουσίαση διαφορετικών και πολυδιάστατων ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και την αποκάλυψη διαφορετικών προσεγγίσεων για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των νέων τεχνολογιών, η Ημερίδα αποτέλεσε μια δράση παρακίνησης του κοινού σε μια πορεία ενεργητικής αυτομάθησης στη βάση των πληροφοριών και γνώσεων που τους κοινοποιούνται μέσω των συμμετοχών και δραστηριοτήτων της Ημερίδας.
Για τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για τους συμμετέχοντες, αλλά και το ευρύ κοινό, η Ημερίδα διαρθρώθηκε στη βάση των παρακάτω θεματικών αξόνων:
  • Χρήση νέων τεχνολογιών στην οπτικοποίηση μη ορατών αρχαιοτήτων.
  • Τρισδιάστατη απεικόνιση αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων και κινητών ευρημάτων.
  • Ψηφιοποίηση στην αρχαιολογία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Ψηφιακή τεκμηρίωση αρχαιολογικού υλικού.
  • Ψηφιακά μουσεία – Ψηφιακές συλλογές.
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
  • Συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.
  • Δυνητικοί χώροι εφαρμογής της τεχνολογίας έξυπνης οπτικοποίησης (smart eye) μη ορατών αρχαιοτήτων.

Στην ημερίδα μετά από τους χαιρετισμούς, ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση του ερευνητικού έργου Smart Eye, ενώ στη συνέχεια οι 14 εισηγήσεις ομαδοποιήθηκαν με βάση τους παρακάτω άξονες: «Ανοικτή Καινοτομία στον Πολιτισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας», «Καινοτομία και νέες τεχνολογίες στους φορείς του ΥΠΠΟA» και «Η διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας με νέες τεχνολογίες που αξιοποιούνται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα έρευνας». Τέλος, ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου συνοψίστηκαν τα αποτελέσματα της ημερίδας και συζητήθηκαν οι προοπτικές της περαιτέρω διείσδυσης της τεχνολογικής καινοτομίας στον  χώρο του πολιτισμού.

Παρουσίαση του ερευνητικού έργου SMART EYE απο τον Δ. Καϊμάρη
Παρουσίαση της εργασίας των Β. Παναγιωτίδη και Ν. Ζαχαριά από την Β. Παναγιωτίδη με τίτλο: «Αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων με εναέρια μέσα. Η καστροπολιτεία του Μυστρά.»
Παρουσίαση της εργασίας των Ε. Κανετάκη και Ι. Πλακωτάρη με τίτλο: «Συμβολή στην αρχιτεκτονική τεκμηρίωση των οικιών Πατσιάδη –Καστέλλα, Πειραιάς, έργο του E. Ziller, μέσω τρισδιάστατης αναπαράστασης.»
Παρουσίαση της εργασίας της Α. Τσιλιπάκου με τίτλο: «Εκπαίδευση και Πολιτισμός. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης στην ψηφιακή εποχή.»
Παρουσίαση της εργασίας του Γ. Κακαβά με τίτλο: «Ο Πολιτισμός και η Εκπαίδευση στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση και η Μουσειακή Πολιτική: Η περίπτωση του Νομισματικού Μουσείου της Ελλάδας.»
Παρουσίαση της εργασίας της Ε. Στούμπου – Κατσαμούρη με τίτλο: «Η ανάδειξη της αθέατης επιτοίχιας ζωγραφικής με οπτικοακουστικά μέσα.»
Παρουσίαση της εργασίας της Β. Κασέρη με τίτλο: «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής οπτικοποιήσης των μη ορατών μνημείων του μεσαιωνικού λιμανιού της πόλης της Ρόδου.»
Παρουσίαση της εργασίας των Π. Πατιά, Δ.Καϊμάρη και Γ.-Ι.Παπαδόπουλου από τον Δ. Πατιά με τίτλο: «Επαυξημένη Πραγματικότητα και Πολιτισμός: Το ερευνητικό έργο Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος για την οπτικοποίηση πληροφοριών των πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (DIGI-ORCH).»
Παρουσίαση της εργασίας των Ε. Αμπατζίογλου, Λ. Αυλωνίτου, Δ. Κυροπούλου, Π. Ξηραδάκη, Γ. Τότου, Θ. Ανάγνου, Σ. Δελλή, Ο. Παπαδόπουλου, Κ. Πετράκη, Δ. Αγγελάκη, Λ. Χαραμή, Α.Γιακουμάκη, Κ. Μελεσανάκη και Π. Πουλή από την Ε. Αμπατζίογλου με τίτλο: «CALLOS PROJECT: Ψηφιακή τεκμηρίωση και διάχυση στο ευρύ κοινό δεδομένων συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.»
Παρουσίαση της εργασίας των Γ. Καρυδάκη, Γ. Παυλίδη, Ά. Παπαδημητρίου, Γ. Αναστασιάδου, Α. Παχύγιαννη, Ε. Μωραΐτου, Α. Χρυσάνθη και Μ. Κωνσταντάκη από τον Μ. Κωνσταντάκη με τίτλο: «CAnTi: ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη εργασιών συντήρησης στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης της Τίρυνθας.»
Παρουσίαση της εργασίας των Ε. Αναστασοβίτη, Σ. Νικολόπουλου και Ι. Κομπατσιάρη από τον Ε. Αναστασοβίτη με τίτλο: «Δημιουργικές Βιομηχανίες και Τεχνολογίες Εμβύθισης στην Υπηρεσία της Αρχαιολογικής Έρευνας και της Ιστορικής Τεκμηρίωσης.»
Παρουσίαση της εργασίας του Ξ. Ζαμπούλη με τίτλο: «Ψηφιακή τεκμηρίωση, ανάδειξη, διαφύλαξη και πειραματική ανακάλυψη αρχαίων και παραδοσιακών τεχνών.»
Παρουσίαση της εργασίας του Χ.-Ν. Αναγνωστόπουλου και της ομάδας του από τον Δ. Ψαρρό με τίτλο: «ARCHAEORAMA: Προηγμένο Σύστημα Πολυτροπικής, Καταγραφής, Αποτύπωσης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης Ανασκαφικού Έργου.»