Εργαλεία Προσβασιμότητας

Smart Eye 5th Meeting

Πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση για το Έργο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΟΡΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ" με Ακρωνύμιο "Smart Eye" στις 07/09/2022, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Στη Συνάντηση συμμετείχαν οι:

  • Ευκλείδου Κ. (ΑΠΘ)
  • Καϊμάρης Δ. (ΑΠΘ)
  • Κοϋιδής Ν. (INFOΔΗΜ)
  • Οικονομόπουλος Γ. (INFOΔΗΜ)
  • Τσιάφης Δ. (ΕΦΑΠΕΘ)
  • Τριβυζαδάκης Ν. (ΕΦΑΠΕΘ)
  • Πατιάς Π. (ΑΠΘ)
  • Ρουστάνης Θ. (ΑΠΘ).
Τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν:

  1. Την χρονική επέκταση του Έργου