Εργαλεία Προσβασιμότητας

Smart Eye Ημερίδα

Ημερίδα - SmartEye Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας - Πρόγραμμα Ημερίδας

 

Smart Eye

 
Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος "Ανάπτυξη Πρότυπου Συστήματος Έξυπνης Οπτικοποίησης μη Ορατών Αρχαιοτήτων (SMART EYE)"

Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022

Συμμετοχή δια ζώσης στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας zoom

Πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα έχουν αναρτηθεί στον κεντρικό ιστοχώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο σύνδεσμο:

Smart Eye: Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (auth.gr)

Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπείται και θα προβάλλεται ζωντανά στον παρακάτω σύνδεσμο:

Smart Eye: Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (auth.gr)

 

Κωδικός Έργου: Τ6ΥΒΠ-00023 (MIS 5056205)

Ειδικές Δράσεις Υδατοκαλλιέργειες - Βιομηχανικά Υλικά - Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξης και από Ελληνικούς Πόρους

Η εκδήλωση θα έχει υβριδικό χαρακτήρα:

Δια ζώσης στο κτίριο ΚΕΔΕΑ, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εξυπηρετούν οι γραμμές του ΟΑΣΘ
2K, 14, 1X, 1N Στάση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
17,37 Στάση Φοιτητική Λέσχη.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.oasth.gr/index.php

Μέσω πλατφόρμας ZOOM στον παρακάτω σύνδεσμο
https://authgr.zoom.us/meeting/register/tJcrc-6gqj8uHNQQu-yhksLld7Ek7oNQQe2i (δε χρειάζονται κωδικοί σύνδεσης)

Ερευνητική ομάδα

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Π. Καραμόσχος - Κ. Λιοδάκη & Συνεργάτες Ε.Ε. - INFOΔΗΜ