Εργαλεία Προσβασιμότητας

Αξιολόγηση του συστήματος Smart Eye στον Αρχαιολογικό χώρο Τούμπας

Στις 4/7/2022 πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του Πρότυπου Συστήματος Έξυπνης Οπτικοποίησης μη Ορατών Αρχαιοτήτων στον Αρχαιολογικό χώρο Τούμπας Θεσσαλονίκης