Εργαλεία Προσβασιμότητας

Αξιολόγηση του συστήματος Smart Eye στον Αρχαιολογικό χώρο της Θέρμης

Στις 23/6/2022 πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του Πρότυπου Συστήματος Έξυπνης Οπτικοποίησης μη Ορατών Αρχαιοτήτων στον Αρχαιολογικό χώρο της Θέρμης