Εργαλεία Προσβασιμότητας

Workshop Smart Eye

ΚΕΔΕΑ – Αμφιθέατρο Ι
Θεσσαλονίκη 11 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα

9:00 - 10:00 Προσέλευση - εγγραφή

10:00 - 10:10 Το έργο SMART EYE
Δ.Καϊμάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Smart Eye

10:10 - 10:40 Ανάπτυξη Περιεχομένου του συστήματος
Κ.Ευκλείδου, Αρχαιολόγος ΑΠΘ, PersLab - Α.Σταμνάς, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, PersLab - Δ.Ψάλτης, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ, InfoΔημ

10:40 - 11:00 Αρχιτεκτονική συστήματος - Μονάδα Ασφαλείας και Διαχείρισης Δεδομένων - Χωρική Βάση Δεδομένων και διεπαφές υποστήριξης - Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
Θ.Ρουστάνης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, PersLab

11:00 - 11:20 Αλγόριθμοι και διεπαφές AR - Σύστημα προσδιορισμού Θέσης
Κ.Κλιμαντάκης, MSc Τεχνητής Νοημοσύνης ΑΠΘ, PersLab - Ι.Α. Κάρολος, Υποψήφιος διδάκτορας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, PersLab

11:20 - 11:45 Παρουσίαση Εφαρμογής
Θ.Ρουστάνης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, PersLab

11:45 - 12:30 Διάλειμμα - καφέ

12:30 - 13:30 Μετάβαση από ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ στη Θέρμη

13:30 - 15:30 Επίδειξη της Εφαρμογής στο πεδίο

15:30 - 16:30 Ελαφρύ γεύμα

16:30 - 17:30 Μετάβαση από Θέρμη στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ


Το Workshop πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΟΡΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ της Δράσης «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) [κωδικός έργου: Τ6ΥΒΠ-00023 (MIS 5056205)]
Image